Nguyên phụ liệu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và kiểu dáng của sản phẩm. Lê giúp khách hàng lựa chọn nguyên phụ liệu đúng để giảm chi phí giá thành sản phẩm nhưng vẫn phù hợp với thiết kế, đồng thời phân tích đối tượng khách hàng để tìm nguyên phụ liệu đáp ứng tối đa nhu cầu, sở thích của từng đối tượng khách hàng.

Hiện nay các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu hầu như lệ thuộc vào các thương hiệu lớn về cung ứng nguyên phụ liệu, nhưng với Le Stitches, mọi thứ đều được chủ động ngay từ đầu khi có nguồn nguyên phụ liệu dồi dào, nguồn gốc rõ ràng. Nếu buộc phải mua phụ liệu trong nước, Le Stitches cũng luôn tìm đến những thương hiệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được các nhà đặt hàng quốc tế thẩm định chất lượng, cũng như đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết của chuỗi cung ứng toàn cầu.